Thermisch verzinken

Definitie

Thermisch verzinken of warmbad-verzinken of hot dip galvanizing is het -na een gecontroleerde voorbehandeling- dompelen van stalen delen of constructies in vloeibaar zink. Hierdoor ontstaat aan de oppervlakte een nieuwe toplaag, die het resultaat is van de chemische verbinding tussen staal en zink.

Deze toplaag is harder dan zink of staal en garandeert een jarenlange bescherming tegen roest. Thermisch verzinken is dan ook de eerste keuze voor duurzame corrosiebescherming van staal.

Thermisch Verzinken (hot dip galvanizing) geschiedt conform EN-ISO 1461 “door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - specificaties en beproevingen (ISO 1461:1999, IDT) ICS 25 220.40, 91 080 10-10”.

Warmbad verzinken

Het staal wordt onverzinkt, onbehandeld (in het jargon “zwart”) aangeleverd en allereerst manueel opgehangen. De voorbehandeling is een chemisch proces dat PLC gestuurd is en dat plaatsvindt in een afgesloten ruimte. Het staal wordt eerst ontvet, daarna gespoeld, gebeitst, opnieuw gespoeld, gefluxt (hechtingsverbeteraar) en daarna gedroogd.

Daarna wordt het staal ondergedompeld in vloeibaar zink bij een temperatuur van 450° Celsius (hot dip galvanizing).

Tenslotte gaat het staal naar het wachtstation om het te laten koelen, tenzij wordt geopteerd voor passivering. Indien noodzakelijk wordt het materiaal bijgewerkt, waarna het kan worden verpakt en gestapeld. Hierna is het gereed voor afhaling of verzending.

Kwaliteitscontrole

Bij elke stap in het productieproces wordt de kwaliteit gecontroleerd, zodat een eventueel probleem steeds vroegtijdig wordt ontdekt.

Het verzinkingproces is in hoge mate geautomatiseerd. Hierdoor kunnen wij jou een hoge en vooral ook constante kwaliteit waarborgen. Bovendien heeft dit een erg gunstige invloed op de doorlooptijd, op het milieu, op de veiligheid en op de werkomstandigheden voor onze mensen. Bovendien heeft dit - en dat is niet geheel onbelangrijk- een gunstige invloed op de kostprijs.

Milieueffecten thermisch verzinken

Wanneer je het met ons over het milieu wilt hebben, dan houden wij geen vrijblijvend groen praatje omdat dat toevallig “hip” is. Wij houden het liever bij feiten en cijfers.

Zo hebben wij geïnvesteerd in 806 zonnepanelen die liefst 2380m² van ons dak bedekken. Zo kunnen wij zelf voorzien in liefst 25% van onze stroombehoefte.

Geen slecht begin, maar er is meer. Je vindt het misschien verrassend, maar het is toch echt zo: Thermisch verzinken is de milieuvriendelijkste manier om staal te conserveren. Er is namelijk slechts 50 tot 70kg zink nodig en 2800KWh om 1000kg staal gedurende meer dan 50 jaar te beschermen tegen roest.

Onderhoudswerken aan thermisch verzinkte constructies zijn overbodig en de hele constructie is recyclebaar. Het is zelfs mogelijk om deze te ontzinken en te herverzinken, waarna deze kan hergebruikt worden. Of jij en wij dat binnen 50 jaar nog mogen meemaken is een andere vraag, maar al het staal dat je vandaag laat verzinken zeker wel!

Daarnaast hebben wij specifieke maatregelen getroffen:

  • Bij elke stap in ons proces worden ongewenste stoffen gefilterd, onttrokken en verwijderd.
  • De voorbehandelingsafdeling is PLC gestuurd en afgesloten. Deze ruimte wordt permanent afgezogen en de afgevoerde lucht wordt door een gaswasser gereinigd.
  • Boven het zinkbad hangt een krachtige afzuiginstallatie die ervoor zorgt dat zinkdampen niet kunnen ingeademd worden. De zinkstofdeeltjes in de filters worden gerecycleerd.
  • Niets verlaat onze fabriek zonder dat het een tweede bestemming krijgt.
Offerte aanvragen